ยอดบริจาคโลหิตทั้งหมด
CC
คน
 
ยอดบริจาคโลหิตครั้งที่ 36
CC
คน