แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ รพ.ยันฮี

คุณรู้จักเว็บไซต์โรงพยาบาลยันฮีได้อย่างไร (เลือกได้หลายข้อ)

ประสิทธิภาพโดยรวมต่อการใช้งาน เว็บไซต์ รพ.ยันฮี

ประสิทธิภาพด้านใดของเว็บไซต์ที่คุณคิดว่ายังไม่ดีพอ ต้องปรับปรุงพัฒนา (เลือกได้หลายข้อ)

ด้านเนื้อหาข้อมูล

ด้านการใช้งาน

ด้านรูปแบบ

ด้านเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลออนไลน์ (LIVE CHAT)

ช่องทางการติดต่อสอบถามน้อย

ความสนใจ อันดับแรก ที่คุณต้องการบนหน้าเว็บ รพ.ยันฮี

ข้อเสนอแนะ / คำชม : ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการให้บริการของเรา